Dotovaná hypotéka, odložená hypotéka a jejich podmínky

ÚvodPodmínky k hypotéce a kuchyni na míru

1) Dotovaná hypotéka 3,85%

2) Bydlete nyní a počkejte si na lepší hypotéku

3) Kuchyňská linka zdarma

1) Dotovaná hypotéka

Využijte dotovanou hypotéku ve výši 3,85%.

Získejte své vysněné bydlení v bytovém domě König v Uherském Ostrohu. Vyberte si byt, který Vám vyhovuje a my vám pomůžeme se splátkami hypotečního úvěru v těchto nelehkých časech.

Námi dotovaná splátka hypotéky ve výši rozdílu mezi úrokovou sazbou hypotéky dohodnutou s bankou a námi dotovanou úrokovou sazbou do výše 3,85% platí na 18 měsíců od čerpání hypotečního úvěru v bance. Jedinečná nabídka dotované splátky hypotéky je časově i množstevně limitovaná, a proto se vyplatí být mezi prvními. Neváhejte nás proto kontaktovat co nejdříve.

Podmínky dotované hypotéky ve výši 3,85%.

Platí pro hypotéku do výše maximálně 80% z kupní ceny.

Platí pro hypotéky až do splatnosti na 30 roků a s dobou fixace minimálně na 3 roky.

Dotovaná splátka hypotéky s garantovaným úrokem 3,85% p.a. platí po dobu 18 měsíců od poskytnutí hypotéky bankou.

Nabídka dotované hypotéky platí pro omezený počet klientů a má omezenou dobu platnosti.

Kdo může dotovanou splátku hypotéky využít?

Dotaci splátky hypotéky mohou využít zájemci o byt v bytovém domě König v Uherském Ostrohu, kteří podepíšou příslušnou smluvní dokumentaci se společností JKR-stav s.r.o. Dotace splátky platí pro hypoteční úvěr až do výše 80% z kupní ceny bytu a do splatnosti 30 let při době fixace minimálně 3 roky.

Kdy a v jaké formě bude dotace splátky hypotéky poskytnutá?

Dotace splátky hypotéky ve výši rozdílu mezi úrokovou sazbou hypotéky dohodnutou s bankou a dotovanou úrokovou sazbou, kterou poskytuje společnost JKR-stav s.r.o. do výše 3,85%, vám bude jednorázově vyplacená po nabytí vlastnického práva k bytu v bytovém domě König Uherský Ostroh.

Modelový příklad

Dotovaná splátka hypotéky s úrokem 3,85% vám může ušetriť až 75 798 za 18 měsíců!*

Standardní splátka hypotéky 5,85%

Výpočet měsíční splátky vychází z úvěru ve výši 80% z kupní ceny bytu.

Dotovaná splátka hypotéky 3,85%

Výpočet měsíční splátky vychází z úvěru ve výši 80% z kupní ceny bytu.

*Vzorový příklad jsme pro vás vypočítali z nabídky bytu (3.01) ve standardu, u kterého je celková cena i s parkovacím místem 4 346 000 Kč. Měsíční splátka hypotéky při poskytnutí 80% kupní ceny se splatností 30 let při aktuální sazbě hypotečních úvěrů v České spořitelně ve výši 5,85% (fixace na 5 let) vychází na 20 511 Kč, s dotovanou splátkou hypotéky (3,85%) 16 300 Kč. To znamená, že každý měsíc ušetříte až 4 211 Kč a za 18 měsíců ušetříte celkem 75 798 Kč.

Pozn.: U nabídky České spořitelny s fixací na 3 roky a úrokovou sazbou 6,24% je měsíční splátka 21 385,- Kč, takže úspora za 18 měsíců je více než 91 500,- Kč.

BENEFIT 1 – dotovaná hypotéka – upřesnění

Zájemce o koupi bytu podepíše rezervační smlouvu na vybraný byt, uhradí zálohu 10% z ceny bytu, podepíše budoucí kupní smlouvu s doplatkem 5% z ceny bytu. Klient zbytek kupní ceny doplatí při prodeji, proběhne koupě bytu a stane se vlastníkem bytu. Po zápisu nového vlastníka bytu rozdíl mezi reálnou splátkou hypotéky a splátkou pro dotovanou hypotéku za 18 měsíců vrátíme klientovi formou benefitu na jeho účet.

Pro benefit „Dotovaná hypotéka 3,85%“ platí, že klientova hypotéka má LTV max. 80%, splatnost max. 30 let a fixaci 3 nebo 5 let. Suma v Kč (benefit na vrácení) se vypočítá jako rozdíl skutečné klientovy splátky hypotéky a dotované splátky s úrokem 3,85% za 18 měsíců v Kč.

Upřesnění a podrobné podmínky k benefitu budou s klientem projednané a odsouhlasené během individuálního jednání.

2) Bydlete hned a počkejte si na výhodnější hypotéku

Výhody

– cena bytu se již nenavýší a znáte přesnou sumu při následné koupi
– bydlíte ve svém novém bytě od začátku a zařídíte si svůj domov podle svých představ
– nábytek a vybavení bytu dodáme dle domluvy
– hypotéku řešíte až v době, kdy budou nižší úrokové sazby/výhodnější hypotéky nebo si hypotéku zařídíte hned a od nás dostanete částku, která Vám vyrovná rozdíl na úrocích
– žádné riziko pro Vás a bydlíte hned ve svém novém bytě

Jak to funguje

Podpis rezervační smlouvy (RS), úhrada zálohy ve výši 10% z ceny bytu, podpis budoucí koupě-prodejní smlouvy (KPS).

Záloha +5%, znění budoucí KPS bude přizpůsobené vybrané variantě doplacení ceny bytu:

Varianta 1 – sjednání hypotéky a koupě bytu do 1 měsíce od podpisu budoucí KPS, platí podmínky dotované hypotéky (viz výše uvedené)

Varianta 2 – nastěhujete se hned, platíte nájem + zálohy na energie s 2 měsíčním depozitem, máte čas na sjednání hypotéky 12 měsíců od podpisu budoucí KPS, po doplacení ceny bytu skončí nájemní smlouva a proběhne koupě a přepis

Rezervační smlouva – záloha 10% – budoucí KPS záloha + 5%.

BENEFIT 2 – nastěhujte se hned a na lepší hypotéku si počkejte – upřesnění

Zájemce o koupit bytu podepíše rezervační smlouvu na vybraný byt, uhradí zálohu ve výši 10% z ceny bytu, podepíše budoucí kupní smlouvu s doplatkem ve výši 5% z ceny bytu. Klient zbytek kupní ceny doplatí při prodeji, proběhne koupě bytu a stane se vlastníkem bytu. Na doplatek kupní ceny, která se nezmění, má při tomto benefitu klient maximálně 12 měsíců od podpisu budoucí kupní smlouvu, do té doby může bydlet v bytě na základě nájemní smlouvu se zvýhodněným nájmem. Po doplacení úplné ceny bytu nájemní smlouvu zanikne a klient se stane vlastníkem užívaného bytu. Při doplacení ceny v uvedeném termínu bude klientovi uhrazená záloha 10+5% započítána do úhrady.

Upřesnění a podrobné podmínky k benefitu budou s klientem projednané a odsouhlasené během individuálního jednání.

3) Kuchyňská linka na míru zdarma při koupi bytu v hotovosti

BENEFIT 3 – kuchyňská linka na míru zdarma – upřesnění

Zájemce o koupi bytu podepíše rezervační smlouvu na vybraný byt, uhradí zálohu ve výši 10% z ceny bytu, podepíše budoucí kupní smlouvu s doplatkem ve výši 5% z ceny bytu. Klient zbytek kupní ceny doplatí při prodeji, proběhne koupě bytu a stane se vlastníkem bytu.

Benefit „kuchyňská linka na míru zdarma“ získá klient po uhrazení zálohy ve výši 10% (rezervační smlouva) + 5% (budoucí kupní smlouva). Kuchyňskou linku si klient může seskládat/vybrat z nabídky dodavatele – nábytek včetně montáže v max. ceně do 2% z prodejní ceny bytu. Pokud bude cena kuchyňské linky a montáže vyšší, klient si rozdíl doplatí na své náklady. V případě, že by klient koupi bytu zrušil, nárok na benefit mu zanikne.

Upřesnění a podrobné podmínky k benefitu budou s klientem projednané a odsouhlasené během individuálního jednání.

Jednotlivé benefity nelze kombinovat mezi sebou, klient si tak proto může vybrat vždy pouze jeden benefit.