Aktuality

ÚvodAktuality

Přehodnotili jsme původní stavební řešení, vzhledem ke zdražování materiálu a jeho nedostatku došlo ke změně v projektu:
– zrušili jsme 4.NP, objekt bude s 3NP, zděný.
– topení/chlazení a ohřev teplé vody v celém bytovém domě – tepelná čerpadla, bytové jednotky budou mít měřiče tepla, teplé a studené vody. Vytápění/chlazení podlahové. Zvyšujeme standard bez navýšení prodejných cen!!!
Nové řešení a informace již jsou zapracované na stránce.

AKTUÁLNĚ

4/2024 – hotové:
– kompletní interiér bytového domu a bytů
– dokončení: fasády, parapety, okapy
– žádost o kolaudaci stavby podaná

Řeší se:
– příprava stavby k posouzení stavu ke kolaudaci, hlukové studie pro hygienu, geodet – zaměření stavby a parkovišť,
– nastavení kování u oken, dveří, drobné opravy v interiéru,
– úpravy terénu, stavba parkoviště, chodníky, vchody, zeleň
– montáž zábradlí na vysoká okna, terasa – pokládka dlažby, větrání technické místnosti ve sklepě, čištění, úklid prostor

2/2024 – hotové:
– kompletní interiér bytového domu a bytů
– dopojení vody, odpadu a elektřiny v bytech, měřiče tepla a vody pro byty, dopojení bytového domu na vnější přípojky a rozvody, kompletizace protipožárních systémů, zateplení bytového domu a úpravy povrchů pro dokončení fasády

11/2023: Hotové – koupelny – obklady, dlažby, sanita,  podhledy sádrokartón, napojení podlahového topení, osazení tepelných čerpadel a dopojení do systému, vybroušení podlah, obklady a dlažby v chodbách. Příprava protipožárních systémů, nové vchodové dveře do bytového domu, zapojení svodů, dopojení retenční nádoby, zateplení budovy – exteriér,  úpravy a příprava terénu. 

9/2023: Hotové – podlahové topení a zálivka podlah, rozvody v domě i v bytech, omítky, stropy, kompletizace – regulátory a měřiče pro byty,

vysoušení a příprava podlah na pokládku laminátové podlahy v místnostech a na obklady a dlažby v koupelnách a v chodbách. Dopojení protipožárného systému.
Zahájili sme práce v exteriéru, hotové – napojení kanalizace, svodů, osazení retenční nádoby, úpravy a příprava terénu, naskladnění zateplovacího systému.

Harmonogram prací dodržen. Probíhá rezervace a prodej bytových jednotek, individuálně řešíme požadavky kupujících ohledně vybavení a úprav bytových jednotek.

3/2023: Dokončené – schodiště, kompet základy střechy včetně zateplení, vyzděné příčky 3NP, 2NP, 1NP, uložené potrubí v bytech – voda, odpad, ventilace, realizace a napojení kanalizace v domě, elektrické rozvody byty 2NP a 3NP, příprava koupelny + WC/osazení geberitů, základy podlah s přípravou na položení podlahového topení.

12/2022: Stavební práce a rekonstrukce probíhaj. Hotové – obvodové zdi 2NP a 3NP, vyzdění nového stropu mezi 2. a 3. nadzemním podlažím /NP/ a nad 3NP vyzdění střechy. Osazené okna na 2NP a 3NP. Plán pro rok 2022 je splněn a harmonogram práce dodržen.
Probíhá prodej bytových jednotek, řešíme rezervace, požadavky kupujících ohledně vybavení a úprav bytových jednotek. Ceny bytových jednotek uvedené na stránce platí pouze pro první zájemce. Ceny jsou z rozpočtů v r. 2020/2021, i když v r. 2022 došlo k navýšení cen materiálu a práce a také jsme navýšili standard bytů, ceny jsme zachovali a platí pro první zájemce pri rychlém jednání. Po prodeji 6 bytových jednotek budou ceny dalších bytových jednotek upravené – navýšené, nové ceny budou pak aktuálně uvedeny na stránce.
Plán pro začátek roku 2023 – zdění příček, dokončení střechy, příprava podlah, zahájení prací na rozvodech.

10/2022: Stavební práce a rekonstrukce již probíhají: hotové bourací práce, izolace stěn proti vlhkosti, demontáže, je zrealizované položení a vyzdění nového stropu mezi 1. a 2. nadzemním podlažím /NP/. Je dovezen materiál. Objednaná jsou okna, materiál na střechu, stavební materiál na 2. a 3.NP.
Máme dokončené návrhy smluv: rezervační a následné budoucí kupní smlouvy včetně příloh. S bankou jsme vyjednali podmínky ohledně hypoték pro zájemce o byt.

1. objednaná okna – vysoká kvalita, protihlukové, s větracími štěrbinami, eliminace hluku a prachu na minimum. Český výrobce, 25 let zkušeností, garantovaná kvalita, záruka 5 let, více než 30.000 spokojených zákazníků, firma AZ Veselí nad Moravou (více informací k oknům zde).
2. Vzhledem k situaci s plynem a elektřinou jednáme s dodavatelem tepelných čerpadel – měníme zdroje tepla a ohřevu teplé vody na každém podlaží za výhodnější zdroje s menší spotřebou energie, vytápění a chlazení – podlahou.
3. Stavíme 2. NP – stěny, strop, příčky
4. Připravujeme materiál na 3. NP a střechu
5. Probíhá prodej bytů, komunikujeme se zájemci. Řeší se rezervace, požadavky ohledně vybavení a úprav bytových jednotek.

Původní projekt jsme vzhledem k situaci s dodávkami materiálu a neustálému nárustu cen přehodnotili a změnili záměr. Díky tomu jsme schopni dodržet uvedené ceny a termíny. Takto bude vypadat jeho realizace.

Informace o projektu

Bytový dům Uherský Ostroh

MÍSTO STAVBY: HRADIŠŤSKÁ 305, 687 24 UHERSKÝ OSTROH, POZEMKY p.č. 344/2 A 158/2; K.Ú. OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ (OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

Řešené území je vymezeno pozemky p.č. 324/2 a 158/2 v katastrálním území Ostrožské Předměstí (okres Uherské Hradiště). Území má rovinatý charakter. Na pozemku p.č. 324/2 se v současné době nachází dvoupatrová podsklepená budova, která sloužila  jako prodejna nábytku. Z jižní strany je řešené území ohraničeno ulicí Hradišťská, na které se nachází komunikace I/55. Z ostatních světových stran je řešené území ohraničeno stávající zástavbou.

Plánovaná stavba „Bytový dům s komerčním prostorem, Uherský Ostroh“ je v souladu s přípustným využitím ploch podle aktuálního územního plánu města Uherský Ostroh a plánovaná stavba respektuje stanovené podmínky prostorového uspořádání ploch.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

  • pozemek p.č. 324/2, k.ú. Ostrožské Předměstí, výměra 563 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
  • pozemek p.č. 158/2, k.ú. Ostrožské Předměstí, výměra 546 m2, druh pozemku zahrada

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

Projekt řeší změnu dokončené stavby. Na stavebním pozemku se v současné době nachází dvoupodlažní  objekt s vyhlídkou tvořící částečně třetí podlaží. Objekt je částečně podsklepený. Předmětný objekt  je přibližného obdélníkového půdorysného tvaru. Základní půdorysné rozměry jsou přibližně 47,5×34,5 m. Objekt je situován v centru obce Uherský Ostroh v přibližné nadmořské výšce 179 m n.m. Stavba bude po dokončení stavebních prací sloužit jakou bytový dům s komerční plochou. Ve třetím nadzemním podlaží je navržena administrativní část s kanceláří. V rámci stavby jsou řešeny zpevněné plochy – je navrženo celkem 14 stání pro osobní automobily. Z toho jedno stání je vyhrazeno pro osoby těžce pohybově postižené

Standard bytových jednotek:

Vybavení:

koupelny, WC – sanita Jika, obklady Rako/La Ceramica Factory, dlažba Rako/ La Ceramica Factory,

kuchyně – příprava voda, elektřina, obklady Rako/ La Ceramica Factory po dohodě, podlahy – Laminátová podlaha altern. dlažba Rako/ La Ceramica Factory

kuchyňská linka, spotřebiče – není součastí vybavení, bude se řešit individuálně

pokoje –  příprava elektřina, wifi, podlaha Laminát

dveře bytové jednotky – interiérové dřevodekor resp. bílá, eco folie, + obložková zárubeň,

plastová okna jsou opatřena trojskly s větracími štěrbinami, protihlukové,  

vytápění/chlazení – podlahové, tepelné čerpadlo/čerpadla pro BD, ohřev TUV – tepelné čerpadlo/čerpadla pro BD, v bytových jednotkách budou osazeny měřiče tepla, teplé vody, studené vody

 

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

SO 01 – Bytový dům s komerční plochou:

  • Zastavěná plocha: 340,6 m2
  • Obestavěný prostor: 3 354,9 m3
  • Užitná plocha:     804,7 m2
  • Počet funkčních jednotek: 12 bytů + 1 komerční prostor

SO 02 – Zpevněné plochy a oplocení:

  • zpevněné plochy pro pěší: 201,0 m2
  • zpevněné plochy pojízdné: 400,62 m2

Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládané zahájení stavby: 02/2022

Předpokládána dokončení stavby/kolaudace: 12/2023

 

Lokalita

Parcela s objektem se nachází v centru Ostrožského Předměstí při hlavní průjezdné komunikaci města, 10km od Uherského Hradiště. V minulosti byla nadstandardní vilou, sídlem městského úřadu a v posledních letech zde investor provozoval prodejnu nábytku. Nová vize investora je přestavba a nástavba stavby a vybudování bytového domu.  Pozemek je ve stavu částečně oplocen, je téměř bez výsadby. Na stavební parcele stojí dnes podsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích s malou vyhlídkou ve 3. nadzemním podlaží, s plochou střechou, charakteristický poměrně velkými okny a výraznější korunní římsou. Vedlejší nezastavěný pozemek ve vlastnictví investora dnes slouží na své asfaltem zpevněné části jako parkoviště a dále za oplocením také jako zahrada. Tento pozemek má ve stavu zřízen sjezd na komunikaci první třídy.

Občanská vybavenost – ve městě je mateřská škola, mateřská škola s křesťanskou výchovou, základní škola, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, dětský domov, domov důchodců, městská knihovna, farní úřad, pošta, vlakové nádraží. Dopravu ve městě zajišťují autobusové i vlakové spoje. Sportovnímu vyžití slouží fotbalové hřiště, zimní stadion, sportovní hala, tenisové kurty, střelnice. Městem prochází vedle cyklostezek i znovuobnovená Moravsko-slovácká vodní cesta Baťův kanál s plavební komorou.

AKTUÁLNÍ  STAV

9.11.2021 nabylo právoplatnost Společné povolení na stavebný  záměr : Bytový dum s komerčními prostory Uherský Ostoh, Rozhodnutí č.17-SP-289/6/2020/2021 – investor  J-Storm s.r.o., Bradáčova 28, Myjava,  SR,  IČO 36314099

11.1.2022 investor J-Storm s.r.o. Myjava uzavřela Kúpnu zmluvu s firmou JKR-stav s.r.o., Hradišťská 305, Uherský Ostoh, investor J-Storm s.r.o, Myjava odpredal p.č. 324/2 a 158/2 spolu s objektom firme JKR-stav s.r.o. 

31.1.2022 byla vyplacena komplet  kupní cena a firma JKR-stav s.r.o. podala Návrh na vklad.

JKR-stav s.r.o. byla zapsána jako vlastník objektu a pozemkú   /2/2022.

Po zápise nového vlastníka oznámila   JKR-stav s.r.o.  změnu investora stavebnímu  úřadu Uherský Ostroh.

Je podepsaná  smlouva JKR-stav s.r.o.  s dodavatelem prác  a osobou pro stavební dozor.

Je spuštěná www stránka k prodeji bytových prostor.  Návrhy smluv k rezervacím a prodeji jsou připravené.

JKR-stav s.r.o. zahájila  stavbu 3/2022   

3/2022:  JKR-stav s.r.o. upravila projekt : plánované 4NP – zmena na 3NP. Plánovaná nadstavba 3NP z CLT panel – změna – 3NP  bude vyzděné.  Změny po zapracování do dokumentace  předložíme na vyjádření  k územnímu plánu….

Stav prác k 10/2022 – probíhá rekonstrukce, vybudovaný strop 1NP,  hotové bourací práce, staví se stěny a příčky 2NP,  jsou objednané okna,  naskladněný materiál na strop 2NP a 3NP,  objednaný materiál na střechu.  Dořešilo se –  vytápění/chlazení  a ohřev teplé vody v bytovém domě  –  tepelné čerpadlá,  jednotlivé bytové jednotky budou mít osazené měřiče tepla, vody. Zadefinoval se standard bytových jednotek,  zahájil se prodej bytových jednotek

další v plánu:

 do 12 2022  – rekonstrukce, úpravy 2NP, 3NP, zastrešení, osazení oken

1/2023 –  10/2023  práce /interiér, exteriér budovy,  úpravy terénu, parkoviště

11-12/2023 dokončení stavby, kolaudace,   

Realizace stavby:

Zhotovitel stavby –  JOPEK Servis, s.r.o,  Tečovice 127, Zlín,  IČ: 01583573, DIČ: CZ01583573, jednatel:  Petr Kučerka

Stavební dozor: Martin Kočí,  Hlucká č. 13, 687 62 Dolní Němčí,  IČO:05784352, DIČ:CZ7805144889